Naručite pozivom na +387 (0)33 716 110

Back to Top

Uslovi korištenja


Poštovani,


Uslovima korištenja definisana su pravila pri kupovini koja obezbjeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.

Korisnici prihvataju korištenje sadržaja sajta Mobile Media isključivo za sopstvenu upotrebu i na svoju odgovornost.

Korisnicima sajta Mobile Media strogo je zabranjeno korištenje specijalizovanih programa (robota, crawlera) radi preuzimanja sadržaja sa sajta, kao i bilo kakvi hakerski napadi u cilju onesposobljavanja sajta. Nedozvoljeno korištenje sajta smatra se kršenjem pravila i podložno je tužbi.

OPĆI USLOVI 

  1. Nakon prijema narudžbe na email preko sajta, narudžba je neopoziva.
  2. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku.
  3. Usluga dostave za sve narudžbe iznosi 5.00 KM.
  4. U slučaju bilo kakve promjene prodavac je dužan da obavijesti kupca.
  5. Sve eventualne promjene osim promjena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene narudžbe.
  6. U slučaju neusklađenosti cijena isporuke navedenih na ovom sajtu sa cijenama dostavne službe, o promjenama će kupac biti obavješten telefonskim putem.


Saglasnost i promjene uslova

Korištenje naših servisa podrazumjeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani.

Mobile Media se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promjene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani ili slanja e-mail obavještenja svim registrovanim korisnicima.


Hvala na povjerenju!